Đang tải... Vui lòng chờ...

     

TẦM NHÌN
Phấn đấu trở thành doanh nghiệp Việt Nam đi đầu trong sản xuất và cung cấp các sản phẩm silicone y khoa phục vụ cho ngành y tế, đồ dùng chăm sóc mẹ và bé
SỨ MỆNH
 
P&C International cam kết luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh và an toàn cho sức khỏe
 
Bà Mai Kiều Liên

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chính trực
CHÍNH TRỰC
Trung thực, liêm chính trong giao tiếp, ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
Tôn trọng
HỢP TÁC
Chia sẻ, hợp tác, học hỏi để cùng nhau hoàn thiện và phát triển trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
Công bằng
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Định hướng phát triển vì thế hệ tương lai Việt Nam, tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.
ĐĂng ký nhận email